X

درباره من

سوابق کاری

سرپرست حسابرسی

1378 - 1370

سازمان حسابرسی - خدمات مالی و حسابرسی

مدیر حسابرسی داخلی

1379 - 1378

کارخانجات داروپخش - تولیدی

مدیرمالی

1382 - 1379

کارخانجات داروپخش - تولیدی

مدیرمالی و پشتیبانی

1384 - 1382

هولدینگ داروپخش - سرمایه گذاری

عضوهیئت مدیره و معاون مالی

1388 - 1384

توزیع داروپخش - سرمایه گذاری

قائم مقام مدیرعامل و عضوهیئت مدیره

1389 - 1388

شیرپاستوریزه پگاه - تولیدی

مدیرعامل و عضوهیئت مدیره

1395 - 1389

توزیع دارویی پوراپخش - پخش دارو

مدیرعامل و عضوهیئت مدیره

تاکنون - 1395

توزیع دارویی محیادارو - پخش دارو

سوابق تدریس

مرکز آموزش عالی فرهنگیان

1378 - 1377

مرکز آموزش عالی اسلامی کار

1381 - 1380

موسسه مدرسان شریف

1381

دانشگاه آزاد اسلامی تهران سما

1382 - 1377

دانشگاه پیام نور

1384 - 1383

سازمان مدیریت صنعتی

تاکنون - 1382

عضویت در محافل و مجامع حرفه ایی

انجمن حسابداران خبره ایران

1381

IAA - انجمن حسابداری ایران

1381

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران

1394 - 1391

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

1384

IACPA - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

1384

گالری تصاویر

مصاحبه و سخنرانی ها
مقالات علمی

ردیف نام مقاله نویسندگان دانلود
1 مدیریت وجوه نقد وتاثیر آن بر سود آوری دکتر حمید ترکاشوند
2 بازدید از شرکت نوالتیا دکتر حمید ترکاشوند
3 آفتاب سلامت دکتر حمید ترکاشوند
4 مصاحبه با دارو نگار دکتر حمید ترکاشوند
5 میزگرد مالیات دکتر حمید ترکاشوند
6 مقاله جریان وجوه نقد دکتر حمید ترکاشوند
7 نتایج کمیته مالی دکتر حمید ترکاشوند
8 فصلنامه 13 انجمن پخش دکتر حمید ترکاشوند
9 صورت جریان وجوه نقد دکتر حمید ترکاشوند
10 نشست تخصصی انجمن و سازمان امور مالیاتی دکتر حمید ترکاشوند
11 اهمیت تغییر در سیستم ها دکتر حمید ترکاشوند
12 اولین کنفرانس صنعت پخش دکتر حمید ترکاشوند
13 فصلنامه صنعت پخش دکتر حمید ترکاشوند
14 وجوه نقد و تاثیر آن بر سود آوری دکتر حمید ترکاشوند
15 اعتبار سنجی دکتر حمید ترکاشوند
16 رازینوس دکتر حمید ترکاشوندتماس با من

  • *
  • *
 

تهران سید خندان ابتدای بزرگراه رسالت خیابان شهید کابلی (دبستان) کوچه حیامنش پلاک 56     کدپستی : 1631644561

تلفن : 02188468008   -   02141252000

دات نت نیوک فارسی